Ekonomski fakultet, 17.07.2020

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2017OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2017

Studenti  generacije 2017, koji su položili sve ispite, odnosno ostvarili 180 ECTS kredita, hitno da se jave studentskoj službi fakulteta u ponedeljak 20.jula 2020. godine sa:

 

  • Ineksom  (zadnja strana potpisana od strane službenika  biblioteke)
  • Obrascem S3 (nalazi se na sajtu fakulteta)
  • Uplatom  u iznosu od 30, 00 eura  na žiro račun Ekonomskog fakulteta 

510-131-35   (svrha: za štampanje diplome i dodatka diplome)

Broj posjeta : 205