Ekonomski fakultet, 25.09.2020

Upisi i obnova godine studijska 2020/2021 1. Prijavni list koji student podiže sa recepcije fakulteta mora biti uredno popunjen, potpisan i na njemu obavezno upisan kontakt telefon.
 2. Prilikom prijave predmeta za studijsku 2020/2021. godinu studenti su dužni prvo da prijave zaostale predmete iz prve i druge godine, a nakon toga mogu dodati predmete iz naredne godine i to u iznosu do 30 ECTS kredita po semetru, odnosno do 60 ECTS kredita po godini.
 3. Studenti generacije 2019 koji su u studijskoj 2019/2020. godini ostvarili 45 ECTS kredita stekli su pravo upisa II godine kao budžetski studenti, dok studenti koji nisu ostvarili 45 ECTS kredita obnavljaju I godinu i plaćaju školarinu (vrijednost jednog ECTS kredita je 8,33 eura).
 4. Studenti generacije 2018 koji su ostvarili 105 ECTS kredita sa prve dvije godine studija stekli su pravo upisa III godine kao budžetski studenti, dok studenti koji nisu ostvarili 105 ECTS kredita obnavljaju II godinu i plaćaju školarinu (vrijednost jednog ECTS kredita je 8,33 eura).
 5. Samofinansirajući studenti generacije 2017 i 2018 koji su u studijskoj 2019/2020. godini položili sve ispite, odnosno ostvarili 60 ECTS kredita, imaju pravo da se u narednoj godini finansiraju iz budžeta. Potencijalni kandidati treba da predaju molbu za prelazak na budžet arhivi fakulteta.

Upisi i obnova će se obaviti prema sledećem  rasporedu:

 1. septembar - generacija 2019 i to:
 • od broja indeksa 1 do  50           od  9  do 10 sati
 • od broja indeksa 51 do 100      od 10 do 11 sati
 • od broja indeksa 101 do 150       od 11 do 12 sati
 • od broja indeksa 151 do 200       od 12 do 13 sati
 • od broja indeksa 201 do 240       od 13 do 14 sati
 1.    septembar - generacija 2018 i to:
 • od broja indeksa 1   do  50          od  9  do 10 sati
 • od broja indeksa 51 do 100          od 10 do 11 sati
 • od broja indeksa 101 do 150       od 11 do 12 sati
 • od broja indeksa 151 do 200       od 12 do 13 sati
 • od broja indeksa 201 do 240       od 13 do 14 sati
 1. oktobar - generacija 2017 i to:
 • od broja indeksa 1   do  50         od  9 do 10 sati
 • od broja indeksa 51   do 100         od 10 do 11 sati
 • od broja indeksa 101 do 150         od 11 do 12 sati
 • od broja indeksa 151 do 200         od 12 do 13 sati
 • od broja indeksa 201 do 240         od 13 do 14 sati
 1. oktobar - generacija 2016 i 2015 i to:
 • od broja indeksa 1   do  50          od  9 do 10 sati
 • od broja indeksa 51 do 100          od 10 do 11 sati
 • od broja indeksa 101 do 150       od 11 do 12 sati
 • od broja indeksa 151 do 200       od 12 do 13 sati
 • od broja indeksa 200        od 13 do 14 sati
 1. oktobar - generacija 2014 i 2013 i to:
 • od broja indeksa 1 do 200          od   9 do 10 sati
 • od broja indeksa 200 od 10 do 11 sati
 1. oktobar - generacija 2012 i stariji
 • od broja indeksa 1 do 200          od  9  do 10 sati
 • od broja indeksa 200        od 10 do 11 sati

Studenti kojima je ostao jedan ispit iz ljetnjeg semestra do kraja studija, prijavu mogu obaviti elektronskim putem na email adresu studentskasluzbaef@ucg.ac.me

Sa naznakom: ime i prezime, broj indeksa, studijski program i naziv predmeta koji prijavljuju. Uplaticu obavezno poslati u attach-u.

 

Dokumenta potrebna za upis i obnovu godine:

 1. Indeks
 2. Prijavni list - uredno popuniti, obavezno lično potpisati i upisati kontakt telefon (formular se nalazi se na recepciji fakulteta).
 3. Studentima kojima su potrebne Potvrde o studiranju za studentske domove i studentske kredite prilažu i Obrazac plave boje (uzeti sa recepcije fakulteta ili sa šaltera studetske službe).
 4. Studenti koji plaćaju školarinu (samofinansirajući), treba da prilože uplatnicu prve rate (od dvije rate po semestru) za zimski semestar na žiro-račun Ekonomskog fakulteta kod CKB 510-131-35. Na uplatnici je obavezno unijeti JSK u rubrici “poziv na broj”.
 5. 5. Zahtjev (uredno popunjen i potpisan) za odobravanje plaćanja školarine u ratama za studijsku 2020/2021. godinu, za samofinansirajuće studente (uzeti sa recepcije fakulteta).

Uplata druge rate školarine za zimski semestar mora se obaviti najkasnije do 20. novembra 2020. godine.

Za ljetnji semestar se primjenjuje isti princip, s tim da se prva rata uplaćuje najkasnije do 10. februara, a druga rata do 10. aprila 2021. godine.

Studenti, koji do 20. novembra 2020. godine ne izmire svoje obaveze za zimski semestar, biće izostavljeni sa spiskova predmeta i neće moći da polažu ispite.

                                                                STUDENTSKA SLUŽBA

Broj posjeta : 475