Ekonomski fakultet, 17.07.2020

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE GENERACIJE 2017Studenti  generacije 2017, koji su položili sve ispite, odnosno ostvarili 180 ECTS kredita, hitno da se jave studentskoj službi fakulteta u ponedeljak 20.jula 2020. godine sa:

 

  • Ineksom  (zadnja strana potpisana od strane službenika  biblioteke)
  • Obrascem S3 (nalazi se na sajtu fakulteta)
  • Uplatom  u iznosu od 30, 00 eura  na žiro račun Ekonomskog fakulteta 

510-131-35   (svrha: za štampanje diplome i dodatka diplome)

Broj posjeta : 233