Ekonomski fakultet

Osnovne studije ekonomije i menadžmenta upisi i obnova godine - studijska 2021/2022 za generacije 2017, 2018, 2019 i 2020
 1. Prijavni list koji studenti podižu sa recepcije fakulteta mora biti uredno popunjen, potpisan i na njemu obavezno upisan kontakt telefon.
 2. Prilikom prijave predmeta za studijsku 2021/2022. godinu studenti su dužni prvo da prijave zaostale predmete iz prve i druge godine, a nakon toga mogu dodati predmete iz naredne godine i to u iznosu do 30 ECTS kredita po semetru, odnosno do 60 ECTS kredita po godini.
 3. Studenti generacije 2020 koji su u studijskoj  2020/2021. godini ostvarili 45 ECTS kredita stekli su pravo upisa II godine kao budžetski studenti, dok studenti koji nisu ostvarili 45 ECTS kredita obnavljaju I godinu i plaćaju školarinu (vrijednost jednog ECTS kredita je 8,33 eura).
 4. Studenti generacije 2019 koji su u studijskoj  2020/2021. godini ostvarili 105 ECTS kredita sa prve dvije godine studija stekli su pravo upisa III godine kao budžetski studenti, dok studenti koji nisu ostvarili 105 ECTS kredita obnavljaju II godinu i plaćaju školarinu (vrijednost jednog ECTS kredita je 8,33 eura).
 5. Samofinansirajući studenti koji su u studijskoj 2020/2021. godini položili sve ispite, odnosno ostvarili 60 ECTS kredita, imaju pravo da se u narednoj godini finansiraju iz budžeta. Potencijalni kandidati treba da predaju molbu za prelazak na budžet arhivi fakulteta.

Upisi i obnova će se obaviti prema sledećem  rasporedu:

 1. septembar - generacija 2020 i to:
 • od broja indeksa 1 do  50        od  9  do 10 sati
 • od broja indeksa 51 do 100 od 10 do 11 sati
 • od broja indeksa 101 do 150   od 11 do 12 sati
 • od broja indeksa 151 do 200   od 12 do 13 sati
 • od broja indeksa 201 do 240   od 13 do 14 sati
 1. septembar - generacija 2019 i to:
 • od broja indeksa 1 do  50        od  9  do 10 sati
 • od broja indeksa 51 do 100 od 10 do 11 sati
 • od broja indeksa 101 do 150   od 11 do 12 sati
 • od broja indeksa 151 do 200   od 12 do 13 sati
 • od broja indeksa 201 do 240   od 13 do 14 sati
 1. septembar - generacija 2018 i to:
 • od broja indeksa 1   do  50      od  9  do 10 sati
 • od broja indeksa 51 do 100      od 10 do 11 sati
 • od broja indeksa 101 do 150   od 11 do 12 sati
 • od broja indeksa 151 do 200   od 12 do 13 sati
 • od broja indeksa 201 do 240   od 13 do 14 sati
 1. oktobar - generacija 2017 i to:
 • od broja indeksa 1   do  50    od  9 do 10 sati
 • od broja indeksa 51   do 100     od 10 do 11 sati
 • od broja indeksa 101 do 150    od 11 do 12 sati
 • od broja indeksa 151 do 200    od 12 do 13 sati
 • od broja indeksa 201 do 240    od 13 do 14 sati

Za studente generacija 2016 i stariji obavještenje o upisu će biti naknadno objavljeno.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 106

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.