Ekonomski fakultet, 23.09.2020

Obavještenje za studente generacije 2017Studenti  generacije 2017, koji su nakon septembarskog roka 2020. godine položili sve ispite, odnosno ostvarili 180 ECTS kredita, hitno da se jave studentskoj službi fakulteta sa:

 

  • Obrascem S3 (potpisan od strane službenika biblioteke)
  • Uplatom u iznosu od 30, 00 eura  na žiro račun Ekonomskog fakulteta

510-131-35   (svrha: za štampanje diplome i dodatka diplome)

 

Broj posjeta : 95