Ekonomski fakultet, 17.04.2018

Raspored polaganja kolokvijumaKolokvijum na predmetu Poslovno pravo, održaće se 19.04.2018. godine od 16:30h u Sali 1 za sve studente.

Kolokvijum obuhvata gradivo do Prava hartija od vrijedosti.         

 

Predmetni nastavnik:

dr Mijat Jocović