Ekonomski fakultet, 28.11.2018

MATEMATIKA ZA EKONOMISTE - Termin održavanja kolokvijumaObavještavaju se studenti da će se kolokvijum iz Matematike za ekonomiste održati u subotu, 1. decembra, i to po sledećem rasporedu:

  • 8h, Sala 1, studenti sa parnim brojem indeksa generacija 17 i 18;
  • 8h, Sala 2, studenti sa parnim brojem indeksa generacije 16 i starijih;
  • 10h, Sala 1, studenti sa neparnim brojem indeksa generacija 17 i 18;
  • 10h, Sala 2, studenti sa neparnim brojem indeksa generacije 16 i starijih.

Studenti su dužni da sa sobom ponesu indeks i ličnu kartu. Zamjena grupa nije dozvoljena. Student može polagati test samo u terminu koji odgovara pripadajućoj grupi. Kalkulator može biti potreban tokom izrade testa. Ostalu opremu nije dozvoljeno koristiti.

Napomena: Student ne može pristupiti kolokvijumu ili ispitu bez navedenih identifikacionih dokumenata!