Ekonomski fakultet, 26.11.2019

Kolokvijum - napomenaStudent je dužan na kolokvijum donijeti indeks i ličnu kartu. 

Unošenje mobilnih telefona u salu u kojoj se radi kolokvijum je strogo zabranjeno!

Broj posjeta : 754