Ekonomski fakultet, 04.12.2019

Predavanja za grupu G1 dana 09.12.2019 iz Matematike za ekonomisteZbog kolokvijuma iz predmeta Privredni razvoj, predavanja za grupu G1 iz Matematike za ekonomiste će se održati u ponedjeljak, 9.12.2019 u 8h, ali u sali Mediteran, na II spratu. Dana 16.12.2019 predavanje će opet biti u redovnom terminu, u sali 1.

Tema narednog predavanja su zadaci iz površina i teorija i zadaci iz diferencijalnih jednačina. To su dva od tri zadatka na završnom ispitu, dok će se teorija i zadaci u vezi trećeg zadatka (funkcije više nezavisno promjenljivih) obrađivati 7 dana nakon toga. 

Osim ova tri zadatka na završnom ispitu u januaru dolaze još tri teorijska pitanja iz cjelokupnog gradiva, sa prostim primjerima, koja ukupno nose 30 bodova, a 3 pomenuta zadatka- 20 poena.

Broj posjeta : 376