Ekonomski fakultet, 15.01.2020

Termin završnog ispitaZavršni ispit iz predmeta Matematika za ekonomiste će se održati u petak, 17. januara, u salama 1 i 2 u sledećim terminima:

studenti sa neparnim brojem indeksa: 8:00h;

studenti sa parnim brojem indeksa: 10:00h.

Student je dužan na ispit donijeti indeks i ličnu kartu. 

Unošenje mobilnih telefona u salu u kojoj se radi kolokvijum je strogo zabranjeno!

Broj posjeta : 530