Ekonomski fakultet, 22.08.2020

Prijave za ispit u dodatnom rokuPrvi termin ispita u popravnom roku je 01. septembar u 8:00h. 

Zbog optimalne organizacije ispita potrebno je da se, do petka, 28. avgusta, u 18:00h, studenti (nove i starije generacije) prijave za polaganje biranjem neke od sledećih opcija:

  1. Samo kolokvijum
  2. Samo završni ispit
  3. Kolokvijum i završni ispit

Prijave slati na mail mat.za.ekonomiste@gmail.com

Prijava mora biti u sledećem obliku:

Subject: Broj indeksa Ime i Prezime i broj opcije.

Npr. 301/18 Marko Marković opcija 3

U mejlu ne treba ništa da piše.

Broj posjeta : 462