Ekonomski fakultet, 31.08.2020

Raspored polaganja u dodatnom rokuU utorak, 1. septembra, održaće se popravni ispit u dodatnom roku.

Svi studenti, bez obzira na broj indeksa (paran/neparan) polažu kolokvijum u 7h45m sati.

Oni koji nastavljaju da rade završni ispit ne izlaze iz sale.

Studenti koji polažu samo završni ispit dolaze u 9h45m.

U prilogu je tabela sa rasporedom studenata po salama. Studenti koji nijesu na spisku treba da dođu u salu 6, u odgovarajućem terminu.

Mobilni telefoni, pametni satovi i slični uređaji su zabranjeni, a indeks i lična karta obavezni.

Dokumenti

Broj posjeta : 278