Ekonomski fakultet, 07.09.2020

Prijave za ispit u dodatnom rokuDrugi termin ispita u popravnom roku je 11. septembar u 8:00h. 

Zbog optimalne organizacije ispita potrebno je da se, do četvrtka, 10. septembra, u 14:00h, studenti (nove i starije generacije) prijave za polaganje biranjem neke od sledećih opcija:

  1. Samo kolokvijum
  2. Samo završni ispit
  3. Kolokvijum i završni ispit

Prijave slati na mail mat.za.ekonomiste@gmail.com

Prijava mora biti u sledećem obliku:

Subject: Broj indeksa Ime i Prezime i broj opcije Termin 2.

Npr. 301/18 Marko Marković opcija 3 Termin 2

U mejlu ne treba ništa da piše.

Broj posjeta : 167