Ekonomski fakultet, 17.09.2020

Konačni rezultatiKonačni rezultati, nakon septembarskog roka.

Eventualne primjedbe slati na mail mat.za.ekonomiste@gmail.com do petka, 18.09.2020. do 16 sati.

Dokumenti

Broj posjeta : 311