Ekonomski fakultet, 04.11.2019

Teorijski kolokvijumTeorijski kolokvijum će se održati u srijedu  6.11. u terminu časa (sa početkom u 10h).

Za ulazak na ispit je obavezan indeks.

Poslije kolokvijuma će se održati predavanja.

Broj posjeta : 181