Ekonomski fakultet, 13.01.2021

Termin polaganja praktičnih kolokvijuma - COVID rokTermin polaganja praktičnih kolokvijuma (Word i Excel) za studente koji imaju Odluku prodekana za nastavu o naknadnom polaganju kolokvijuma zbog COVID-a je ponedeljak, 18. januar u 13h (sala 203). 

Za ulazak na ispit obavezan je indeks ili lična karta i maska.

Broj posjeta : 59