Ekonomski fakultet, 17.10.2019

Primjer teorijskog kolokvijumaTeorijski kolokvijum obuhvata iz udžbenika sledeće cjeline:

Informacioni sistemi strane 12-23

Organizacija podataka strane 115- 146

Relacione baze podataka strane 163-182

Za pripremu kolokvijuma su potrebni i primjeri sa slajdova

Dokumenti

Broj posjeta : 1315