Ekonomski fakultet, 19.11.2019

Primjer sa časa (podaci za import u MySQL) 

Link za instalaciju MySQL-a : https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=479861

Prije importa podataka kreirati šemu sa nazivom projekti pomoću četvrte ikonice ispod glavnog menija (Create a new schema...). Zatim izabrati ovu šemu za default-nu (aktuelnu) desnim klikom i izborom opcije Set as Default Schema.

Podaci za import se nalaze na linku ispod (iskopirati link u Web Browser)

https://www.dropbox.com/sh/0at1hvxnxfwcjbb/AAAa9qUsbLXP4N0qTLq_w1BJa?dl=1 

Import podataka se obavlja pomoću opcije Server/Data Import iz glavnog menija MySQL-a.

Snimiti ove fajlove u folder MyDocuments\dumps a zatim kod opcije Import from Dump izabrati ovaj folder i kliknuti na dugme Start Import u donjem desnom uglu ekrana.

Broj posjeta : 1026