Ekonomski fakultet, 14.01.2021

Naknadno polaganje kolokvijumaStudenti kojima je Komisija za nastavna pitanja odobrila dodatni rok, kolokvijum će polagati 20.01. u terminu završnog ispita. 

Broj posjeta : 96