Ekonomski fakultet, 31.03.2020

Krizna komunikacija - prezentacijaMožete preuzeti prezentaciju sa današnjeg online predavanja. Iako ovo nije tema koja je planirana po Planu i programu i neće biti obuhvaćena ispitnim pitanjima, smatrala sam da je važna s obzirom na novonastalu situaciju, pa smo nedjelju koja je planirana za kolokvijum posvetili tome. Od sljedeće nedjelje nastavljamo sa obrađivanjem tema koje su planirane po Programu. 

Dokumenti

Broj posjeta : 78