Ekonomski fakultet

DL predavanje
Na DL platformi studenti imaju na raspolaganju link multimedijalne prezentacije predavanja koje se odnosi na Resurse u biznisu i Preduzetničku organizaciju (lekcije 7 i 8). Link navedenog predavanja će biti dostupan do kraja sedmice. Zbog veličine fajla preporuka je da koristite računar, a ne mobilni telefon. I ostala predavanja, do ukidanja ovakvog načina rada, biće dostupna na ovaj način, shodno datoj dinamici u Planu rada.  

Broj posjeta : 223