Ekonomski fakultet

Rezultati nakon završnog ispita i obavještenje o popravnom
Pregled radova – ponedjeljak 15.06.2020. u 9:00h, kabinet 420.

Studenti koji su položili ispit pismeno, a žele da upišu ocjenu, mogu to uraditi 23.06. u 13:15h, sala 103.

Dokumenti

Broj posjeta : 330