Ekonomski fakultet, 26.06.2020

Raspored polaganja u popravnom terminu



Popravni ispit iz Statistike 1. jula 2020. godine održaće se prema sledećem rasporedu:

1. u 8:00 h studenti sa rednim brojem indeksa od 1/2019 do 150/2019.

2. u 10:00h svi osstali studenti.

Studenti su dužni da poštuju mjere nKT i preporuke IJZ - maske i distanca.

Broj posjeta : 235