Ekonomski fakultet, 26.03.2020

Video prezentacijeShodno okolnostima i privremenim mjerama zaštite građana od virusa COVID-19, a u skladu sa preporukama Vlade Crne Gore i Univerziteta Crne Gore, da nastavno obrazovni sadržaj za vrijeme trajanja obustave nastave bude dostupan u elektronskom obliku, studenti će iz predmeta Ekonomija firme imati na raspolaganju i jedan dio snimljenih predavanja (uključujući prezentaciju i glas predavača). Ovaj materijal biće dostupan studentima putem elektronskih platformi komunikacije.

Prve prezentacije tog tipa studenti će dobiti tokom dana, dok će ostatak dobijati u kontinuitetu sedmično (za sve detalje u vezi sa naprijed navedenim možete se obratiti predmetnom saradniku).

Usljed želje da studentima pripremu ispita iz Ekonomije firme učinimo što jednostavnijim, dodatno podstičemo studente da koriste elektronske konsultacije, te se za sva pitanja u vezi predmeta mogu obratiti predmetnom profesoru i saradniku.

Prof. dr Jasmina Ćetković - cetkovicjasmina2@gmail.com, jasmina@ucg.ac.me

Mr Ivan Radević - ivan@radevic.me, radevic@ucg.ac.me

U nadi da ćemo brzo ponovo imati prilike da se družimo na Fakultetu, želimo vam dobro zdravlje. Čuvajte se!

Broj posjeta : 484