Ekonomski fakultet, 12.01.2021

Obavještenje o COVID roku- PodgoricaStudenti koji zbog covid-a nijesu izašli na redovni ili popravni kolokvijum mogu ga polagati u terminu završnog ispita. U terminu završnog ispita (15.01.2021 u 17h, sala 1) potrebno je donijeti Rješenje uprave fakulteta, kojim se dozvoljava naknadno polaganje kolokvijuma. Taj dio ispita radi se odmah nakon završnog ispita u 18h.

Studenti koji zbog covid-a ne polažu završni ispit, isti će polagati početkom marta 2021, na osnovu odluke Senata UCG.

 

Broj posjeta : 174