Ekonomski fakultet

Termin zavrsnog ispita i kolokvijuma
Završni ispit i kolokvijum na predmetu Poslovno pravo biće održan 12.09.2020. godine u 10h. 

 

Predmetni nastavnik 

prof. dr Mijat Jocović

Broj posjeta : 137