Medicinski fakultet

Sala u kojoj će se održati ispit 22.01.2018.
Ispit iz Hemije, planiran za  22.01.2018.g., održaće se u sali 208 u zgradi tehničkih fakulteta, u 8 sati.

Na ispit ponijeti indeks ili ličnu kartu ( ili neki drugi identifikacioni dokument).