Medicinski fakultet

Termin drugog avgustovskog roka
Završni Ispit iz Organske hemije II u drugom avgustovskom roku održaće se u subotu, 14. IX sa početkom u 10,ooh u sali A1 na biotehničkom fakultetu

Broj posjeta : 286