Medicinski fakultet, 26.05.2019

Herbarijum: uputstva za pripremu herbarske zbirke i spiska biljakaHerbarska zbirka treba da sadrži minimum 80 pravilno herbarizovanih i etiketiranih biljaka. Etiketa (napravljena prema modelu) treba da sadrži puno ime vrste napisano sa autorom (koristiti Floru Hrvatske, Radovan Domac, 2. izdanje, 2002) koristeći zvanične skraćenice. Pri određivanju pripadnosti porodici, koristiti oficijelne nazive biljnih porodica date u udžbeniku Botanika farmaceutika autora Radiše Jančića. 

Gotova zbirka treba da sadrži biljke sakupljane na svim terenima u procentualnom (približno) odnosu 20:40:40 (I:II:III teren). 

Biljke složiti u grupe prema porodicama, a onda porodice složiti po abecednom redu. U okviru porodica, vrste takođe slagati po abecednom redu. Dodatno pripremiti spisak prema modelu i priložiti štampanu verziju istog. 

Priprema herbarske zbirke je obavezan dio završnog ispita. 

Dokumenti

Broj posjeta : 376