Medicinski fakultet

REZULTATI ZAVRŠNOG ISPITA
Dabović Milica   11

Vujačić Ivana     15.5

Vujačić Jelena    12.5

Vujačić Milena  19   

Vojinović Jelena     9

Vujošević Nađa   26.3

Grujičoć Ana   12

Dajević Nikola  18

Lalatović Teodora    20

Milošević Deja      31.7

Nikčević Marija    14.5

Radović Maše       13

Tabaković Dina    15.7

Ćorović Dragana  21

Fatić Arijana    20.7

Broj posjeta : 380