Medicinski fakultet

evidencija poena i predlog ocjena
U prilogu je evidencija poena i predlog ocjena. Predmetna profesorica je poklonila studentima kojima je falio do 1 poen za prolaz/veću ocjenu. VEĆIH USTUPAKA NEĆE BITI. 

Ukoliko student želi da pogleda završni rad, uvid je 16.jula u 8:30 h. Potrebno je da se najavi putem maila.

Septembarski rok: u oba termina će biti dati kolokvijumi i završni ispit (test+pismeni dio). Student može da popravlja kolokvijume, a ne mora - može izaći samo na završni, što podrazumjeva test i pismeni dio (ne može samo na pismeni dio, obzirom da je test dio završnog). Student ne može popravljati kolokvijume, a da ne izađe na završni.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 224