Medicinski fakultet, 20.04.2020

Praktična nastava: PRVI domaći zadatak (uputstva za pripremu)Uzimajući u obzir trenutnu epidemiološku situaciju, planirana terenska nastava neće biti organizovana do kraja semestra. Kao nužne, alternativne metode, kroz naredne vježbe (koje će dijelom biti organizovane online) i domaće zadatke, studentima se preporučuje samostalno sakupljanje biljnog materijala sa ciljem što potpunijeg savladavanja gradiva predviđenog nastavnim planom i programom.

U prilogu se nalazi dodatni materijal (šeme i primjeri predstavnika) za pripremu prvog domaćeg zadatka koji je potrebno poslati mejlom na adresu mijatboz@gmail.com do nedjelje 10/05/20.  

U nastavku ovog obavještenja, slijede detaljna uputstva a za sva dodatna pitanja/konsultacije, studenti se pozivaju da se pojedinačno, ili preko studenta predstavnika, obrate predmetnom saradniku (putem mejla).

_______________

Naime, iako smo spriječeni da se družimo na terenima, svako od vas pojedinačno može mnogo toga naučiti posmatranjem okoline odnosno opažanjem i prepoznavanjem biljaka, te primjenom znanja stečenog iz teorijskog dijela. Zato, u narednom periodu izađite iz vaših domova, uzmite potrebnu opremu (kese, lopatice, makaze, notes sa olovkom, telefon sa kamerom ili fotoaparat), i učite botaniku u prirodi – jednostavnim posmatranjem, fotografisanjem i sakupljanjem biljaka u dvorištima i baštama vaših zgrada ili kuća, uz puteve, ulice ili ograde.

U ovom trenutku (za ovaj domaći zadatak) nije od primarnog značaja identifikacija biljaka, već prepoznavanje vegetativnih i reproduktivnih organa, što ćete serijom fotografija i dokumentovati.

Od svakog od vas se očekuje sljedeće:

1) opažanje i sakupljanje cvasti: korišćenjem literature, objavljenih materijala i već stečenog teorijskog znanja, fotografisati biljnu cvast, prepoznati tip kojem pripada i u skladu sa time imenovati konkretnu fotografiju,

2) opažanje i sakupljanje plodova: korišćenjem literature, objavljenih materijala i već stečenog teorijskog znanja, fotografisati plod biljke, prepoznati tip kojem pripada i u skladu sa time imenovati konkretnu fotografiju,

3) sakupljanje i fotografisanje listova: korišćenjem literature, objavljenih materijala i već stečenog teorijskog znanja, utvrditi diferencijaciju lista (potpun ili sjedeći list), odrediti kategoriju, formu, nervaturu, raspored i/ili eventualnu metamorfozu, te pridružiti te informacije konkretnoj fotografiji,

4) fotografisanje stabala: korišćenjem literature, objavljenih materijala i već stečenog teorijskog znanja, odrediti formu i tip i/ili eventualnu metamorfozu, te pridružiti te informacije konkretnoj fotografiji,

5) sakupljanje i fotografisanje korijenja: korišćenjem literature, objavljenih materijala i već stečenog teorijskog znanja, odrediti tip i/ili eventualnu metamorfozu, te pridružiti te informacije konkretnoj fotografiji.

Ove fotografije možete praviti direktno u prirodi, poput fotografija stabla. Ali, dio materijala možete i sakupiti (npr. plodove i cvasti), odnijeti kućama a onda, postavljanjem na bijeli papir, označiti sve željene informacije i napraviti potrebne fotografije.

Nakon što ste napravili sve fotografije, svrstajte ih u foldere (5 foldera imenovanih kao cvast, plod, list, stablo i korijen) uz potrebne informacije o njima, a onda zipujte odgovarajućim programom pa kao jedan, zip fajl, označen vašim imenom i prezimenom, pošaljite mejlom do naznačenog datuma.

Domaći zadatak radite samostalno, potpuno poštujući privremena mjere NKT za zarazne bolesti o zaštiti građana od koronavirusa, a imajući u vidu zabrane okupljanja te boravaka na javnim površinama u određenim periodima dana.

Komentarisanje pristiglih radova obavićemo zajedno online u 14. sedmici nastave. 

Dokumenti

Broj posjeta : 305