Medicinski fakultet, 09.06.2020

Praktični dio ispita: načini polaganja za studente ranijih generacijaPolaganje praktičnog dijela ispita (ukupno 30 poena) za studente ranijih generacija u junsko/julskom ispitnom roku održaće se u pismenoj formi u skladu sa epidemiološkom situacijom tokom ljetnjeg semestra odnosno izmjenama načina polaganja ispita za školsku 2019/20 godinu. 

Studentima se nude sljedeće opcije:

I) Polaganje TESTA 1 iz ANATOMSKOG DIJELA (ukupno 10 poena) održaće se 08/07 u 16h (I rok) odnosno 19/07 u 9h (II rok) u Amfiteatru MF-a.

- prijava za polaganje je obavezna i obaviće se elektronskim putem (na mejl mijatboz@ucg.ac.me) do 05/07 (I rok) odnosno 16/07 (II rok);

- studenti koji imaju ranijih godina položen test iz ovog dijela gradiva, osvojene poene mogu zadržati, o čemu je potrebno obavijestiti saradnika mejlom do 05/07 (I rok) odnosno 16/07 (II rok);

- polaganje ovog testa nije uslov za bilo koju drugu provjeru znanja niti za polaganje završnog ispita.

II) Polaganje TESTA 2 iz MORFOLOGIJE I SISTEMATIKE BILJAKA (ukupno 20 poena) održaće se 08/07 u 16h (I rok) odnosno 19/07 u 9h (II rok) u Amfiteatru MF-a.

- prijava za polaganje je obavezna i obaviće se elektronskim putem (na mejl mijatboz@ucg.ac.me) do 05/07 (I rok) odnosno 16/07 (II rok);

- kako test 2 odgovara usmenom polaganju herbarijuma ranijih godina, studentima koji imaju pripremljene herbarske zbirke daje se i mogućnost osvajanja 5 poena (bez dopunskog odgovaranja do 20 poena) na priloženu zbirku, o čemu je potrebno obavijestiti saradnika mejlom do 05/07 (I rok) odnosno 16/07 (II rok) radi dogovora o terminima preuzimanja zbirki;

- polaganje ovog testa nije uslov za bilo koju drugu provjeru znanja niti za polaganje završnog ispita.

Broj posjeta : 305