Medicinski fakultet, 12.07.2020

Testovi iz praktičnog dijela u I roku: osvojeni poeniU prilogu su:

1) poeni osvojeni na testovima u I ispitnom roku (maksimalno 10+20),

2) spisak studenata koji su zadržali poene osvojene na testu 1 odnosno herbarijumu prethodnih godina. 

Dokumenti

Broj posjeta : 288