Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 20.05.2020

REZULTATI DO ZAVRŠNOG ISPITA / Skype-V / Prof. dr Aleksa Š. VučetićZa ispravku eventualno pogrešno upisanih poena možete se žaliti do 22.05.2020. (do 24:00 časova) na e-mail: aleksavucetic@gmail.com

Dokumenti

Broj posjeta : 162