Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 02.12.2020

PredavanjaPredavanja predviđena za četvrtak 3.12, biće održana u 10 sati putem ZOOM platforme.

Link za predavanje je dostupan na DL platformi (dl.ucg.ac.me).

Studenti koji nemaju pristup DL sajtu, pristupne podatke mogu dobiti mejlom. Zahtjev poslati najkasnije do četvrtka, 3.12. do 9 sati na mail statistika.fth@gmail.com

Broj posjeta : 96