Prirodno-matematički fakultet

Obavještenje
Prvi kolokvijum će biti održan 23.4.2021 od 8h u sali 106. Predaja domaćeg će biti organizovana u istom terminu. 

Od 11:15 do 13 će biti organizovana online predavnja .

Broj posjeta : 184