Prirodno-matematički fakultet, 16.09.2020

Termin ispita u dodatnom rokuIspit iz predmeta Metode optimizacije će se održati 18. septembra u 8:00h u sali 106.

Broj posjeta : 66