Prirodno-matematički fakultet, 19.12.2018

Test II: termin za polaganjeTest II kojim su obuhvaćene silikatne, zelene, mrke, žutozelene alge i pršljenčice održaće se u ponedjeljak 24/12/2018 laboratoriji 207 sa početkom u 13:30h.

Test vrijedi 12 poena i sastoji se iz dva dijela

I) prepoznavanja 2 preparata (mikroskopska i/ili makroskopska) u smislu navođenja imena vrste i razdjela (ukupno 2 poena), i

II) prepoznavanja 2 preparata (mikroskopska i/ili makroskopska) u smislu određivanja sistematske pripadnosti vrste (hijerarhijskim nizom taksona), uz crtanje i obilježavanje preparata, kao i opisivanje svih pripadajućih taksona (ukupno 10 poena). 

Studenti su obavezni imati pribor za crtanje - grafitnu olovku i gumicu.