Prirodno-matematički fakultet, 24.03.2020

Materijal za ČETVRTU laboratorijsku vježbuU skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom a sa ciljem održavanja kontinuiteta praktične nastave za naredni period, u prilogu je materijal za 4. vježbu.   

Za pripremu provjera znanja iz ovog dijela gradiva studentima se preporučuje literatura predviđena ECTS katalogom i interni praktikum dat u sklopu ranijeg obavještenja.  

Za eventualne konsultacije i pitanja, studenti se pozivaju da se obrate predmetnom saradniku putem e-maila

Dokumenti

Broj posjeta : 267