Prirodno-matematički fakultet, 20.04.2020

Materijal za PETU laboratorijsku vježbuU skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom a sa ciljem održavanja kontinuiteta praktične nastave za naredni period, u prilogu je materijal za 5. vježbu koja je ujedno i posljednja predviđena programom. 

Fotografije predstavnika i šeme predviđene programom vježbe dati su u ranije objavljenom materijalu

Za pripremu provjera znanja iz ovog dijela gradiva studentima se preporučuje literatura predviđena ECTS katalogom i interni praktikum dat u sklopu ranijeg obavještenja.  

Za eventualne konsultacije i pitanja, studenti se pozivaju da se obrate predmetnom saradniku putem e-maila. 

Dokumenti

Broj posjeta : 399