Prirodno-matematički fakultet, 07.02.2020

Praktična nastava: informacije o početku, mjestu održavanja i materijalimaLaboratorijske vježbe će se održavati u blok časovima prema važećem rasporedu u laboratoriji 207.  

Prva vježba će se održati 25/02/20, a o terminu svake naredne vježbe studenti će biti blagovremeno informisani.

Studenti se mole da se pridržavaju rasporeda po grupama napravljenog za predmet Sistematika algi iz I semestra. 

Materijali će biti objavljivani prije svake vježbe a studenti su u obavezi da iste prethodno pripreme u štampanoj verziji i imaju tokom praćenja praktične nastave, uz veliku svesku bez linija (samo za ovaj predmet) i pribor za crtanje (grafitna olovka i gumica).

Za pripremu završnog testa (20 poena) studentima je dostupan interni materijal

Broj posjeta : 275