Prirodno-matematički fakultet, 31.08.2018

Termin ispitaIspit iz predmeta Baze podataka studenti mogu polagati u sledećim rokovima: 11. 9. u 17h, sala 210 i 18. 9. u 12h, sala 210.