Ekonomski fakultet, 30.11.2018

Obavjestenje o terminu kolokvijuma - 30.11.2018 12:15Kolokvijum iz predmeta Operativni menadžment će se održati 10.12.2018. godine, sa početkom u 10.00 sati, a popravni kolokvijum 17.12.2018. godine, takođe u 10.00 sati. Nastava se neće držati 03.12.2018. godine.