Prirodno-matematički fakultet, 24.08.2020

IspitU prvom terminu septembarskog roka, student može polagati jedan od kolokvijuma (kolokvijum traje 90 minuta) ili završni ispit. U drugom roku se polaže samo završni ispit.

Siniša Stamatović

 

Broj posjeta : 108