Prirodno-matematički fakultet

Online nastava
Od sjutra, 12.10, prelazimo na online nastavu koja će se realizovati preko Moodle platforme na UCG-u (dl.ucg.ac.me). Za ove potrebe u okviru predmeta otvorena je Online učionica. Nastava će se organizovati u terminu predavanja i vježbi (četvrtkom i petkom). 

Broj posjeta : 110