Prirodno-matematički fakultet, 24.08.2020

IspitProvjera znanja u septembarskom roku  će u oba termina biti obavljena na ispitu koji će se sastojati od pismenog i usmenog dijela. Pismeni dio ispita će trajati dva sata, a student će rješavati zadatke i odgovarati na pitanja koja se odnose na  teme sa predavanja. Nakon završetka pismenog dijela ispita, student će usmeno obrazložiti svoje odgovore sa prvog dijela ispita.

Siniša Stamatović

Broj posjeta : 160