Elektrotehnički fakultet

Rezultati SPOTS projekta integrisani sa najpopularnijim softverom za analizu mrežnih protokola na svijetu
Rezultati SPOTS projekta integrisani sa najpopularnijim softverom za analizu mrežnih protokola na svijetu

U sklopu rada na SPOTS projektu, Elektrotehnički fakultet i SPOTS tim su razvili implementaciju bezbjednosnog protokola OSCORE za Wireshark softverski alat. OSCORE je protokol koji pruža bezbjednost komunikacije putem šifriranja i zaštite intergriteta poruka, a adaptiran je aplikacijama Interneta pametnih uređaja (eng. Internet of Things). Wireshark je najpopularniji softverski alat za analizu mrežnih protokola na svijetu. Koristi se za rješavanje problema u mrežama, analizu, razvoj i edukaciju.

Implementacija Elektrotehničkog fakulteta je nakon revizije i testiranja od strane ključnih Wireshark programera integrisana sa zvaničnim open-source projektom i dostupna je u sklopu zvanične distribucije Wireshark alata. Da bi naša implementacija bila uspješno integrisana, morala je proći i statičku analizu izvornog koda, putem koje se automatski nalaze greške i bezbjednosne ranjivosti.

Kako je tekao sam proces revizije i izvorni kod koji je SPOTS tim kontribuirao možete vidjeti na: https://code.wireshark.org/review/#/q/topic:coap-oscore-preparation

Elektrotehnički fakultet i SPOTS tim su aktivno uključeni u razvoj i standardizaciju OSCORE protokola, kao i drugih bezbjednosnih protokola u sklopu Internet Engineering Task Force (IETF) organizacije. IETF je organizacija koja standardizuje Internet protokole i bez čijih standarda Internet ne bi funkcionisao.

Wireshark projekat: https://www.wireshark.org

OSCORE predlog standarda: https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-core-object-security/

IETF organizacija: https://www.ietf.org

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.