Filozofski fakultet, 30.03.2020

Nova objava - 30.03.2020 00:59 vježba  1. Odredite sledeće rečenice po sastavu:

Saša je stigao, a Nina kasni. _________________________________

On hoće da uči. ___________________________________________

Teuta spava. _____________________________________________

Sanja brzo trči. ___________________________________________

 

  1. Prepoznajte subjekat i njegovu vrstu u sledećim rečenicama:

Tamara je vrijedna. ___________________________________________

Veseli dječak je pjevao. _________________________________________

Ti si najbolji! __________________________________________________

Jovani je zagušljivo. ____________________________________________

 

 

  1. Prepoznajte predikat i njegovu vrstu u sledećim rečenicama:

Marko je kukavica. _________________________________________________

Ona samo priča i priča. ______________________________________________

Ti treba da dođeš. ___________________________________________________

Petar je kupio patike. ________________________________________________

 

  1. Napišite dvije nezavisne i dvije zavisne sintagme.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

U zavisnim sintagmama prepoznajte glavni i zavisni član.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

  1. Prepoznajte imenske odredbe u sledećim rečenicama.

 

Razdragana Marija, lijepa i vrijedna učenica trećeg razreda, danas je posjetila baku Anu.

Veseli zbog položenog ispita, studenti su otišli na proslavu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

  1. Prepoznajte glagolsku dopunu u sledećim rečenicama:

Ivan čita knjigu. _______________________________________________________

To odnesi Zorici.. ______________________________________________________

Razmišljaju o zadacima. _________________________________________________

Marko maše maramicom. ________________________________________________

 

  1. Prepoznajte imensku dopunu u sledećim rečenicama.

Popio je litar vina. ________________________________________________

Poklonila sam joj dva metra platna. _________________________________

 

  1. Prepoznajte glagolske odredbe u sledećim rečenicama.

On je sada kod kuće. ____________________________________________

Brzo se pozdravio. ______________________________________________

Vidjećemo se sljedećeg utorka. ____________________________________

Nije se pojavio zbog tebe. _________________________________________

 

  1. Koju funkciju vrši oblik podvučen u sledećoj rečenici:

 

Zastao je neodlučan. ____________________________________________________

 

 

  1. U sledećoj rečenici odredite sve rečenične funkcije (subjekat, predikat, odredbe i dopune):

 

Njihov otac, sijedi ali vitki i rumeni general, tog jutra je našao zlatnu narukvicu.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Broj posjeta : 90