Prirodno-matematički fakultet, 09.05.2019

Olimpijada znanja  2019 - takmičenje u subotuX

 

Takmičenje učenika osnovnih i srednjih škola iz matematike i prirodnih nauka -  Olimpijada znanja 2019,   biće održano u subotu, 11. maja, sa početkom u  11.00 sati, u zgradi tehničkih fakulteta. 

Takmičenje tradicionalno organizuju Prirodno-matematički fakultet Univerziteta Crne Gore i Društvo matematičara i fizičara Crne Gore pod pokroviteljstvom Rektora Univerziteta Crne Gore,  Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, kompanije doMEn.

Takmičenje će biti iz matematike, fizike, biologije i hemije.

Akcenat je na gradivu iz tekućeg razreda, ali se od svih takmičara očekuje poznavanje i gradiva iz prethodnih razreda. Učenici srednjih škola takmiče se po gimnazijskom programu.

Cilj takmičenja je popularizacija prirodno-matematičkih nauka, a organizuje se, između ostalog, i zbog potrebe stalnog podsticanja darovitih učenika da razviju i iskažu svoj talenat.

Preliminarni rezultati će biti u utorak 14. maja 2019. godine, na stranici https://www.ucg.ac.me/pmf/olimpijada

 

 

***

Program takmičenja i spisak takmičara su dati u nastavku.

Dokumenti

Broj posjeta : 2948